Pact van Loevestein bestaat 20 jaar

Op 21 oktober 2022 vierde het Pact van Loevestein zijn 20e verjaardag met een feestelijke bijeenkomst op Fort Vuren. Het Pact is een samenwerkingsverband in het zuidelijke deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Pact van Loevestein bestaat 20 jaar
Gepubliceerd op: 24-oktober-2022

Nieuwe Hollandse Waterlinie opgeknapt door pact


Het Pact van Loevestein heet zo, omdat 20 jaar geleden op Slot Loevestein overheden, Staatsbosbeheer en Brabants Landschap afspraken om samen te werken. Het pact is momenteel het belangrijkste regionale platform om de waterlinie te behouden en ontwikkelen. De Nieuwe Hollandse Waterlinie is de afgelopen jaren enorm opgeknapt. Niet alleen de forten zoals Fort Everdingen en Fort Altena zijn gerestaureerd en hebben een nieuwe functie gekregen. Ook minder bekende waterlinie-elementen zijn opgeknapt, zoals de historische sluizen bij Fort Asperen en het Inundatiekanaal bij Tiel. Dat gebeurt niet vanzelf. Daar is kennis en geld voor nodig. En visie, bestuurlijke durf én een lange adem.

Slimme combinaties


Passend bij de uitdagingen van deze tijd, zoeken we steeds meer naar slimme combinaties van erfgoed met andere opgaven als water, natuur, recreatie en toerisme. Het is belangrijk dat er dan een goed ontwerp komt. Binnenkort verschijnt er een boek met goede voorbeelden. Een ander belangrijk onderwerp dat ter sprake kwam tijdens de jubileumbijeenkomst, is het beheer en onderhoud van de waterlinie. We spraken af dat we een expertpool opzetten om hier samen aan te werken.

Status als Werelderfgoed helpt


Tijdens de 20e pact verjaardag, stonden we ook stil bij de betekenis van de status als UNESCO Werelderfgoed. Sinds 2021 is de Nieuwe Hollandse Waterlinie werelderfgoed, samen met de Stelling van Amsterdam onder de naam Hollandse Waterlinies. Bestuurders gaven aan trots te zijn op de status en willen zich samen inzetten om de status te verzilveren. Dat betekent dat ze de status inzetten om bewoners bij hun omgeving te betrekken. Of om bezoekers te vertellen dat water zowel een vijand als een bondgenoot kan zijn. In 2023 vernieuwen de partners hun samenwerking en maken ze afspraken voor de komende jaren.

Wie werken samen in het pact?

Het Pact van Loevestein is een regionale samenwerking tussen meerdere provincies, gemeenten en andere organisaties. Deelnemers zijn: provincies Gelderland en Noord-Brabant, het Brabants Landschap, Staatsbosbeheer Rivierenland-West en Waterschap Rivierenland. Zij werken samen met gemeenten Culemborg, Tiel, Zaltbommel, Gorinchem, Altena, West-Betuwe, Lingewaard en Vijfheerenlanden.