Presentatie over hoe een verkeersmodel werkt

16-7-2018 Auto's in lange rij/file

Donderdag 12 juli 2018 hield de provincie een presentatie (PDF 6,2 kB) over hoe een verkeersmodel werkt. Een verkeersmodel is een computermodel dat inzicht geeft in huidige en/of toekomstige verkeersstromen. Leden van de Klankbordgroep en mensen die in hun zienswijze technisch inhoudelijke vragen hadden over de werking van het verkeersmodel waren uitgenodigd.

Verkeer is complex. Het bestaat uit een aantal patronen dat de optelsom is van individueel reisgedrag. Een verkeersmodel geeft inzicht in deze patronen. Het laat zien wat het voor het verkeer betekent als de wereld om ons heen verandert. Bijvoorbeeld door economische en demografische ontwikkelingen, de aanleg van een nieuwe woonwijk of wegreconstructies.

Ede – Wageningen

In de verkeersstudies die tot de plannen voor de Campusroute hebben geleid, is tot nu toe gebruik gemaakt van het verkeersmodel Ede – Wageningen uit 2012. Uit verkeerstellingen van maart van dit jaar bleek dat de verkeersgroei afwijkt van de voorspelde groei. Omdat het verkeersmodel aan de basis ligt van de verkeersstudie en input levert voor de m.e.r. onderzoeken, zijn de afgelopen weken op grote schaal aanvullende tellingen uitgevoerd ter actualisatie van het verkeersmodel. Zodra die actualisatie een feit is, praten we belangstellenden bij over de technische werking van dit model.

Volop gelegenheid om vragen te stellen

Tijdens de bijeenkomst was er volop gelegenheid om vragen te stellen. Aanwezigen wilden vooral weten:

  • hoe de afbakening van het onderzoeksgebied wordt bepaald
  • of het model wel aansluit op landelijke trends
  • hoe een verkeersnetwerk in elkaar zit
  • hoe verkeerstellingen worden gebruikt om een model te maken of te actualiseren
  • wat er nog meer aan informatie in het model wordt ingevoerd
  • wie die informatie levert
  • hoe betrouwbaar de informatie is
  • hoe plan- en toekomstjaar worden bepaald
  • in hoeverre het gebruikte model geschikt is om bijvoorbeeld 1 kruispunt te berekenen.

Meer informatie over de achtergronden van de groeiscenario’s vindt u op de website van het Centraal Planbureau.

Terug naar nieuwsoverzicht