Op de kaart: flora en fauna

17-5-2018 Vlinder tussen groene planten

Sinds begin dit jaar laten we beschermde planten en dieren en natuurwaarden in kaart brengen in het zoekgebied van de weg en de directe nabijheid.

Ontwerpateliers

Dit gebeurt aan de hand van bronnen- en veldonderzoek. Door aanwezige soorten en natuurwaarden tijdig in kaart te brengen, kan de natuur goed worden meegewogen in de ontwerpateliers.

Eerste bevindingen

Inmiddels zijn de eerste bevindingen binnen. Aangetroffen zijn: eitjes van de sleedoornpage, nesten van de eekhoorn, een bewoond buizerdnest, huismussen, uilen, en sporen van een bunzing.

Onderzoek

Dit flora- en faunaonderzoek loopt door tot oktober 2018. Dan moet helder zijn wat de beoogde aanleg van de campusroute betekent voor de instandhouding van de diverse soorten.

Terug naar nieuwsoverzicht