Nota Reikwijdte en Detailniveau: 139 reacties

7-11-2017 Campusroute

Voordat we een keuze maken voor de exacte ligging van de nieuwe weg, onderzoeken we de milieueffecten. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) (PDF 7,2 MB) beschrijft het plan van aanpak voor het onderzoek naar de milieueffecten. De NRD lag van 15 maart tot en met 25 april 2018 ter inzage. Naar aanleiding hiervan hebben we 139 reacties binnen gekregen.

Reacties

Het merendeel van de reacties gaat over:

  • de probleemstelling
  • omvang van het zoekgebied
  • de gevolgen van de nieuwe weg voor natuur en milieu, leefbaarheid en gezondheid.

In een aantal reacties worden alternatieven voor de campusroute aangedragen om de verkeersproblematiek op te lossen.

Nota van Antwoord

We zijn nu druk bezig om alle reacties te bundelen en van een antwoord te voorzien. De beantwoording van de vragen vindt plaats in een zogeheten Nota van Antwoord. Deze Nota van Antwoord verschijnt naar verwachting na de zomervakantie.

Milieueffecten

De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) bezocht 12 april 2018 het projectgebied om zich op de hoogte te stellen. Zij zal mei 2018 reageren op de NRD. De reactie van de Commissie m.e.r. bespreekt de Commissie Bereikbaarheid, Openbaar vervoer en Cultuur (BOC) van Provinciale Staten samen met de Nota van Antwoord. Dan is duidelijk of de NRD een goede basis vormt voor de uitvoering van het mer-onderzoek.

 

Terug naar nieuwsoverzicht