Nieuwsoverzicht

getekende poppetjes op een weg met een boom

Impressie gesprekken met klankbordgroeppartijen

Voor de zomer van 2020 kiezen Gedeputeerde Staten (GS) de voorkeursvariant om Wageningen beter bereikbaar te maken.

5-3-2020

Infographic

Routekaart Beter Bereikbaar Wageningen

We maakten een routekaart voor het project Beter Bereikbaar Wageningen.

18-2-2020

kaart met overzicht van tijdelijke maatregelen

Resultaten korte termijn maatregelen doorstroming Wageningen in februari 2020 bekend

In februari 2020 is duidelijk welke korte termijn-maatregelen de doorstroming in Wageningen en naar de Campus Wageningen verbeteren.

10-1-2020

Luchtfoto met overstekende fietsers

MER Beter Bereikbaar Wageningen vertraagd

Om Wageningen beter bereikbaar te maken, onderzoekt provincie Gelderland de mogelijkheden van de Campusroute en de Bestaande route.

27-9-2019

Schetsontwerpen op schildersezels

Schetsontwerpen toegelicht op inloopbijeenkomst

Ruim 150 belangstellenden bezochten de inloopbijeenkomst op woensdag 25 september 2019 in congrescentrum WICC in Wageningen.

27-9-2019

verkeer bij Campus Wageningen

Gewijzigde planning Beter Bereikbaar Wageningen

Gedeputeerde Staten (GS) stelden een nieuwe planning voor Beter Bereikbaar Wageningen vast.

21-6-2019

Reiger aan de waterkant

Natuuronderzoek Alternatief Bestaande route

Omdat we onlangs besloten om ook het Alternatief Bestaande route in het milieueffectonderzoek mee te nemen, start op korte termijn ook hierv

19-2-2019

Kaart met alternatieven en varianten

Voortgangsrapportage Beter Bereikbaar Wageningen

Op 5 februari 2019 is de voortgangsrapportage Beter Bereikbaar Wageningen vastgesteld in Gedeputeerde Staten.

7-2-2019

Auto's in lange rij/file

Beter Bereikbaar Wageningen: Naast Campusroute, ook Bestaande route in milieuonderzoek

Provincie Gelderland gaat 2 routes onderzoeken op hun effecten op het milieu. De Campusroute en de Bestaande route.

16-1-2019

Auto's in een rij

Start ontwerpateliers Campusroute Wageningen

Wilt u meepraten over het ontwerp van de Campusroute Wageningen? Kom dan op 8 november 2018 naar het eerste ontwerpatelier.

24-10-2018