Nieuwsoverzicht

Schetsontwerpen op schildersezels

Schetsontwerpen toegelicht op inloopbijeenkomst

Ruim 150 belangstellenden bezochten de inloopbijeenkomst op woensdag 25 september 2019 in congrescentrum WICC in Wageningen.

27-9-2019

verkeer bij Campus Wageningen

Gewijzigde planning Beter Bereikbaar Wageningen

Gedeputeerde Staten (GS) stelden een nieuwe planning voor Beter Bereikbaar Wageningen vast.

21-6-2019

Reiger aan de waterkant

Natuuronderzoek Alternatief Bestaande route

Omdat we onlangs besloten om ook het Alternatief Bestaande route in het milieueffectonderzoek mee te nemen, start op korte termijn ook hierv

19-2-2019

Kaart met alternatieven en varianten

Voortgangsrapportage Beter Bereikbaar Wageningen

Op 5 februari 2019 is de voortgangsrapportage Beter Bereikbaar Wageningen vastgesteld in Gedeputeerde Staten.

7-2-2019

Auto's in lange rij/file

Beter Bereikbaar Wageningen: Naast Campusroute, ook Bestaande route in milieuonderzoek

Provincie Gelderland gaat 2 routes onderzoeken op hun effecten op het milieu. De Campusroute en de Bestaande route.

16-1-2019

Auto's in een rij

Start ontwerpateliers Campusroute Wageningen

Wilt u meepraten over het ontwerp van de Campusroute Wageningen? Kom dan op 8 november 2018 naar het eerste ontwerpatelier.

24-10-2018

Wegen naar Wageningen

Provincie verheldert projectdoelstelling Campusroute

De Commissie m.e.r. adviseerde de provincie om de projectdoelstelling te verhelderen en aan te geven waaraan voldaan moet zijn.

2-10-2018

Scholieren op de fiets steken over

Opzet milieuonderzoek naar Wageningse Campusroute vastgesteld

Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft de onderzoeksopzet voor het milieuonderzoek naar de Campusroute vastgesteld.

11-9-2018

Auto's in lange rij/file

Presentatie over hoe een verkeersmodel werkt

Donderdag 12 juli 2018 hield de provincie een presentatie over hoe een verkeersmodel werkt.

16-7-2018

Rondweg Wageningen

Hoe werkt een verkeersmodel?

Donderdag 12 juli houden we een bijeenkomst over de werking van een verkeersmodel.

4-7-2018