Nieuwsoverzicht

Reiger aan de waterkant

Natuuronderzoek Alternatief Bestaande route

Omdat we onlangs besloten om ook het Alternatief Bestaande route in het milieueffectonderzoek mee te nemen, start op korte termijn ook hierv

19-2-2019

Kaart met alternatieven en varianten

Voortgangsrapportage Beter Bereikbaar Wageningen

Op 5 februari 2019 is de voortgangsrapportage Beter Bereikbaar Wageningen vastgesteld in Gedeputeerde Staten.

7-2-2019

Auto's in lange rij/file

Beter Bereikbaar Wageningen: Naast Campusroute, ook Bestaande route in milieuonderzoek

Provincie Gelderland gaat 2 routes onderzoeken op hun effecten op het milieu. De Campusroute en de Bestaande route.

16-1-2019

Auto's in een rij

Start ontwerpateliers Campusroute Wageningen

Wilt u meepraten over het ontwerp van de Campusroute Wageningen? Kom dan op 8 november 2018 naar het eerste ontwerpatelier.

24-10-2018

Wegen naar Wageningen

Provincie verheldert projectdoelstelling Campusroute

De Commissie m.e.r. adviseerde de provincie om de projectdoelstelling te verhelderen en aan te geven waaraan voldaan moet zijn.

2-10-2018

Scholieren op de fiets steken over

Opzet milieuonderzoek naar Wageningse Campusroute vastgesteld

Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft de onderzoeksopzet voor het milieuonderzoek naar de Campusroute vastgesteld.

11-9-2018

Auto's in lange rij/file

Presentatie over hoe een verkeersmodel werkt

Donderdag 12 juli 2018 hield de provincie een presentatie over hoe een verkeersmodel werkt.

16-7-2018

Rondweg Wageningen

Hoe werkt een verkeersmodel?

Donderdag 12 juli houden we een bijeenkomst over de werking van een verkeersmodel.

4-7-2018

wegen naar Wageningen

Planning Beter Bereikbaar Wageningen-Campusroute aangepast

De provincie start na de zomervakantie met ontwerpateliers voor de Campusroute Wageningen.

12-6-2018

verkeerstellingen Campusroute

Verkeerstellingen voor Campusroute Wageningen

Van 11 tot en met 24 juni wordt het verkeer geteld op 56 locaties in en om Wageningen met telslangen.

12-6-2018