Nieuwsoverzicht

Kaart met alternatieven en varianten

Voortgangsrapportage Beter Bereikbaar Wageningen

Op 5 februari 2019 is de voortgangsrapportage Beter Bereikbaar Wageningen vastgesteld in Gedeputeerde Staten.

7-2-2019

Auto's in lange rij/file

Beter Bereikbaar Wageningen: Naast Campusroute, ook Bestaande route in milieuonderzoek

Provincie Gelderland gaat 2 routes onderzoeken op hun effecten op het milieu. De Campusroute en de Bestaande route.

16-1-2019

Auto's in een rij

Start ontwerpateliers Campusroute Wageningen

Wilt u meepraten over het ontwerp van de Campusroute Wageningen? Kom dan op 8 november 2018 naar het eerste ontwerpatelier.

24-10-2018

Wegen naar Wageningen

Provincie verheldert projectdoelstelling Campusroute

De Commissie m.e.r. adviseerde de provincie om de projectdoelstelling te verhelderen en aan te geven waaraan voldaan moet zijn.

2-10-2018

Scholieren op de fiets steken over

Opzet milieuonderzoek naar Wageningse Campusroute vastgesteld

Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft de onderzoeksopzet voor het milieuonderzoek naar de Campusroute vastgesteld.

11-9-2018

Auto's in lange rij/file

Presentatie over hoe een verkeersmodel werkt

Donderdag 12 juli 2018 hield de provincie een presentatie over hoe een verkeersmodel werkt.

16-7-2018

Rondweg Wageningen

Hoe werkt een verkeersmodel?

Donderdag 12 juli houden we een bijeenkomst over de werking van een verkeersmodel.

4-7-2018

wegen naar Wageningen

Planning Beter Bereikbaar Wageningen-Campusroute aangepast

De provincie start na de zomervakantie met ontwerpateliers voor de Campusroute Wageningen.

12-6-2018

verkeerstellingen Campusroute

Verkeerstellingen voor Campusroute Wageningen

Van 11 tot en met 24 juni wordt het verkeer geteld op 56 locaties in en om Wageningen met telslangen.

12-6-2018

Vlinder tussen groene planten

Op de kaart: flora en fauna

Sinds begin dit jaar laat de provincie beschermde planten en dieren en natuurwaarden in kaart brengen in het zoekgebied van de weg en de directe nabijheid

17-5-2018