Nieuwsoverzicht

Inmeten openbare ruimte

Tussen maandag 22 februari en vrijdag 5 maart 2021 vinden er landmetingen plaats langs de Mansholtlaan en de Nijenoord Allee.

19-2-2021

Aankondiging meedenksessies

Op 8 oktober 2020 koos het college van Gedeputeerde Staten voor het Alternatief Bestaande Route (inclusief onderdoorgang).

18-12-2020

Gedeputeerde Staten kiezen voor Alternatief Bestaande Route

Het college van Gedeputeerde Staten kiest voor het Alternatief Bestaande Route (ABR) om Wageningen beter bereikbaar te maken.

6-10-2020

Commissie m.e.r. geeft advies over het Milieueffectrapport

Op 24 juni 2020 ontvingen wij het advies van de Commissie m.e.r. voor de milieueffectrapportage.

30-6-2020

Beantwoording vragen over het MER

Tot 6 mei kon iedereen verhelderende vragen stellen over het Milieueffectrapport.

28-5-2020

luchtfoto Wageningen met icoontjes

Video Beter Bereikbaar Wageningen in een notendop

We maakten een video van Beter Bereikbaar Wageningen om de context van het project weer te geven en welk proces we daarbij doorlopen.

27-5-2020

Milieueffectrapport klaar

Milieueffectrapport voor Beter Bereikbaar Wageningen klaar

Gedeputeerde Staten hebben het Milieueffectrapport (MER) op dinsdag 21 april 2020 vrijgegeven.

23-4-2020

vrijgave milieueffectrapportage licht vertraagd door corona

Vrijgave MER licht vertraagd door Corona

De situatie met COVID-19 (coronavirus) heeft invloed op de afronding van het milieueffectrapport (MER) van Beter Bereikbaar Wageningen.

26-3-2020

weg met poppetje en boom

Verkeersmodel Ede-Wageningen gecontroleerd

Met het verkeersmodel onderzoeken we de milieueffecten van de 6 varianten van de Campusroute en het Alternatief Bestaande Route.

9-3-2020

getekend vrouwtje langs de weg met boom

Aankondiging: Vrijgeven milieu effectrapportage

Welk effect hebben de 6 varianten van de Campusroute en het Alternatief Bestaande Route.

5-3-2020