Vertraging Beter Bereikbaar Wageningen

9-11-2021

Het project Beter Bereikbaar Wageningen loopt helaas vertraging op. Juli 2021 presenteerden wij de principeschets van de aanpassing van de Mansholtlaan en Nijenoord Allee. We zijn hierna verder gegaan met ontwerpen. De wegvakken en kruispunten werken we tot in detail uit en betrekken waar mogelijk de opbrengst uit de 2e meedenkronde. Ook kijken we naar de aansluiting op bestaande wegen, fiets- en voetpaden en naar de aansluiting op het bedrijventerrein Born Oost en de westelijke ontsluiting van de WUR. We wilden het resultaat september 2021 met u delen, maar het vraagt meer tijd dan aanvankelijk gedacht.

We verwachten dat Gedeputeerde Staten het verbeterde wegontwerp, de onderzoeksresultaten (naar o.a. geluidsbelasting, ecologie, veiligheid, luchtkwaliteit en verkeersaantallen) en het voorontwerp inpassingsplan eind 2021 vrijgeeft. Het voorontwerp inpassingsplan is een eerste concept van het inpassingsplan. Deze versie is bedoeld om mede-overheden, de veiligheidsregio en partijen die nutsvoorzieningen beheren, zoals bijvoorbeeld de Gasunie, om advies te vragen. Uiteraard nemen we de omgeving, belanghebbenden en belangstellenden hierin mee.

Bijeenkomst belangstellenden

Begin 2022 organiseren we een openbare bijeenkomst om het verbeterde wegontwerp, de onderzoeksresultaten en het voorontwerp inpassingsplan toe te lichten en vragen te beantwoorden. Deze bijeenkomst kondigen we vroegtijdig aan in de plaatselijke krant en op onze website en die van de gemeente Wageningen.  

Terug naar nieuwsoverzicht