Verkeersmodel Ede-Wageningen gecontroleerd

9-3-2020 weg met poppetje en boom

Afgelopen zomer lieten we het verkeersmodel Ede-Wageningen controleren door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Hieruit bleek dat er bij de invoer van gegevens dingen niet goed zijn gegaan. De gegevens zijn opnieuw ingevoerd. Hierdoor is het verkeersmodel actueel en bevat betrouwbare verkeersprognoses. Met deze gegevens onderzoeken we de milieueffecten van de 6 varianten van de Campusroute en het Alternatief Bestaande Route.

Toekomstige verkeerstromen

Het verkeersmodel Ede – Wageningen voorspelt hoeveel gemotoriseerd verkeer er in 2030 rijdt in Ede en Wageningen. Zo schatten we in hoe druk het wordt en in hoeverre het verkeer doorstroomt over deze wegen. Ook gebruiken we dit verkeersmodel om de varianten van de Campusroute en het Alternatief Bestaande Route door te rekenen en om de milieu effecten met elkaar te vergelijken. Zo krijgen we bijvoorbeeld inzicht in hoeveel geluid gemotoriseerd verkeer in de toekomst veroorzaakt en welk effect het heeft op de luchtkwaliteit.

Extra controle

We hechten veel waarde aan een betrouwbaar verkeersmodel. Daarom vroegen we een onafhankelijke, deskundig onderzoeksbureau om de gevolgde werkmethode en de uitkomsten inhoudelijk te toetsen.

Uitkomsten onderzoek

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zijn:

  • Het basisjaar in het verkeersmodel (2018) komt goed overeenkom met de uitgevoerde tellingen.
  • De koppeling van het lokale verkeersmodel Ede-Wageningen aan het regionale verkeersmodel NRM (Nederlands Regionaal Model) ging niet goed. De koppeling is nodig om onder andere het externe verkeer goed te verwerken in het verkeersmodel. Extern verkeer maakt gebruik van wegen die in het verkeersmodel Ede-Wageningen zitten, maar waarbij de reis begint of eindigt op wegen buiten het verkeersmodel Ede-Wageningen.
  • Het is onvoldoende duidelijk welke toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in Wageningen meegenomen zijn in het model.

Verbeteringen

De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

  • Het lokale verkeersmodel is op een andere wijze aan het regionale verkeersmodel gekoppeld. Zo sluit het verkeersmodel beter aan op de werkelijke situatie.
  • De ruimtelijke ontwikkelingen in Wageningen zijn opnieuw met gemeente Wageningen afgestemd. En als nieuwe invoer gebruikt in het verkeersmodel. De lijst met ruimtelijke ontwikkelingen is opgenomen in de technische verantwoording van het verkeersmodel.

Verkeersmodel

Het verkeersmodel is verbeterd. Net als bij het vorige model is er een toelichting gemaakt, in de vorm van een Technische Rapportage Actualisatie verkeersmodel 2030 (PDF 4 MB). Hierin laten we zien hoe het model is opgebouwd, de gebruikte gegevens en de verwachte verkeersstromen.

Aanvullende documenten ontvangen

Wilt u het onderzoeksrapport en/of de bijlagen (32Mb) bij de Technische rapportage ontvangen? Stuur dan een mail naar Petra van Burk, p.van.burk@gelderland.nl.

Vertrouwen

Het onderzoeksbureau controleerde deze verbeterslag en keurde deze goed. We gebruiken de verkeersprognoses met vertrouwen om de m.e.r. varianten door te rekenen en de m.e.r. onderzoeken uit te voeren.

Terug naar nieuwsoverzicht