Schetsontwerpen toegelicht op inloopbijeenkomst

27-9-2019 Schetsontwerpen op schildersezels

Ruim 150 belangstellenden bezochten de inloopbijeenkomst op woensdag 25 september 2019 in congrescentrum WICC in Wageningen. Tijdens deze avond hebben we direct aanwonenden van de Campus Route en de Bestaande route, en andere belangstellenden de schetsontwerpen laten zien. Deze worden gebruikt om de milieugevolgen van de verschillende varianten in kaart te brengen. Het gaat om 6 varianten van de Campusroute en 1 variant van de Bestaande route. Aanwezigen kregen informatie over het proces en de uitloop van de planning. Onder aan dit nieuwsbericht kunt u de schetsontwerpen bekijken.

Schetsontwerpen

Het college van Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland (GS) neemt een afgewogen keuze voor een route over de Campus of over de Mansholtlaan-Nijenoord Allee nadat de milieueffecten van deze routes onderzocht zijn. Bij die berekeningen gebruiken we schetsontwerpen van de verschillende varianten. Dit zijn nog niet de eindontwerpen. Ze zijn nodig om de ligging van de weg te bepalen. Onder andere de breedte en bochten vormen een basis, waarvan de milieueffecten worden onderzocht. Dat wil dus niet zeggen dat de variant waartoe GS besluiten er precies zo uit gaat zien.

Zorgvuldig

Belangstellenden willen we tijdig meenemen en betrekken bij de voortgang van het project Beter Bereikbaar Wageningen. Daarom hebben we de schetsontwerpen tijdens de inloopbijeenkomst laten zien, nog voordat de milieueffecten van de varianten van de Campusroute en de Bestaande route berekend zijn.

Schetsontwerpen verduidelijkt

Naar aanleiding van vragen van inwoners tijdens de inloopbijeenkomst in september 2019, hebben we de schetsontwerpen visueel verduidelijkt. Zo hebben we zowel verkeerslichten bij kruispunten ingetekend als bij de fietsoversteek Hoevestein. Ook hebben we op de kaarten de dwarsprofielen van de weg aangegeven. De vormgeving van de weg is gelijk gebleven.

Documenten

Terug naar nieuwsoverzicht