Meedenken over het Alternatief Bestaande Route

4-3-2021

We nodigen u van harte uit om met ons mee te denken bij de verdere ontwikkeling van het Alternatief Bestaande Route (ABR). We passen de Mansholtlaan en de Nijenoord Allee aan, en breiden deze uit. We maken ook een onderdoorgang voor autoverkeer op de Nijenoord Allee. U kunt op verschillende momenten meedenken met behulp van de digitale kaart: ABR in beeld. Doet u mee?

Op de kaart stellen we vragen en koppelen de resultaten terug. Hiermee wordt het steeds concreter hoe het ABR eruit komt te zien. Het is een kaart in ontwikkeling. We beginnen met een paar vragen over het wegontwerp. Tot en met 21 maart 2021 heeft u de gelegenheid om de vragen te beantwoorden.

Digitale kaart in plaats van ontwerpatelier

Provincie Gelderland wil aanpassingen aan de Mansholtlaan en Nijenoord Allee aanbrengen. Waar nodig worden wegvakken en kruispunten uitgebreid zodat ze meer verkeer kunnen afwikkelen. Maar soms is er zowel letterlijk als figuurlijk geen ruimte om de weg anders in te richten. De omgeving rondom deze wegen is immers al ingericht. Zoals de woonwijken, gebouwen, groen voorzieningen en andere wegen. Bij het ABR is de ruimte voor een wegontwerp daarom zeer beperkt.

Dit in tegenstelling tot wanneer er voor een Campusroute was gekozen waar een hele nieuwe weg ontworpen en ingericht zou moeten worden. In dat geval hadden we in een ontwerpatelier de weg verder met belangstellenden kunnen ontwerpen. Het ABR bevat nog steeds mooie thema’s om over mee te denken, met de digitale kaart als hulpmiddel.

U kunt tijdens het ontwerpproces meedenken in meerdere rondes over verschillende thema’s zoals het wegontwerp, natuur en landschappelijke inpassing van de weg.

We starten nu met de 1e ronde. Hierin vragen wij u mee te denken over uitgangspunten van het wegontwerp.

Doet u mee?

In de 1e ronde leggen we op de kaart uit wat er op de Mansholtlaan en Nijenoord Allee wel en niet gaat veranderen. We stellen in deze ronde 3 vragen aan u over uitgangspunten van het ontwerp. De informatie uit deze 1e ronde is van belang om het wegontwerp verder uit te werken.

  • Voor een correcte weergave opent u de kaart in Google Chrome, Edge of een andere moderne browser. Niet in Internet Explorer.
  • De kaart is het beste leesbaar op een computer of Ipad.
  • Uw reacties plaatsen we anoniem op de kaart.
  • We berichten deelnemers over wat we met hun inbreng gaan doen, wanneer de kaart is bijgewerkt, en wanneer de volgende ronde begint.
  • De kaart “ABR in Beeld”. 

We willen u alvast hartelijk danken voor uw inbreng!

Participatiemogelijkheden gemeente

Ook gemeente Wageningen start een proces op waarin bewoners en belanghebbenden kunnen meedenken. Daarbij gaat het niet om de inpassing van de ABR zelf maar de effecten ervan op de omliggende wijken. Dit proces start naar verwachting in de maand april. De gemeente maakt dit nog bekend via onder meer de gemeentepagina in De Stad Wageningen en via een mail naar reeds betrokken omwonenden/belanghebbenden.

Terug naar nieuwsoverzicht