MER Beter Bereikbaar Wageningen vertraagd

27-9-2019 Luchtfoto met overstekende fietsers

Om Wageningen beter bereikbaar te maken, onderzoekt provincie Gelderland de mogelijkheden van de Campusroute en de Bestaande route. De milieueffecten van 7 oplossingsmogelijkheden onderzoeken we met behulp van een verkeersmodel. Door een extra controle weten we dat bij de invoer van gegevens in het verkeersmodel iets mis is gegaan. Daarom worden de data door het onderzoeksbureau opnieuw ingevoerd en wordt daarmee het verkeersmodel bijgewerkt. Hierdoor lopen we vertraging van het MER op van maximaal 6 maanden.

Om op korte termijn toch al de bereikbaarheidsproblemen te verlichten, onderzoeken we samen met de gemeente Wageningen en WUR concrete maatregelen die we kunnen uitvoeren. Zo kijken we naar de mogelijkheid om de rotonde Droevendaalsesteeg te vervangen door een verkeerslicht. En bijvoorbeeld ook hoe we de WUR-campus aan de westkant kunnen ontsluiten.

Zorgvuldig

Aan de hand van een verkeersmodel brengen we de verkeersontwikkeling en de verkeerseffecten van de verschillende varianten in de huidige en toekomstige situatie in beeld. Naast snelheid vindt provincie Gelderland daarbij een zorgvuldig proces belangrijk. Om risico’s op fouten te voorkomen, lieten we daarom een second opinion uitvoeren op het gebruik van het gehanteerde verkeersmodel.

Gewijzigde planning

Begin 2019 besloot provincie Gelderland niet alleen de Campusroute te onderzoeken, maar ook het opwaarderen van de Bestaande route in Wageningen. In totaal gaat het om het in kaart brengen van de milieueffecten van 7 varianten. Gedeputeerde Staten (GS) zouden in het najaar van 2019de resultaten van de onderzoeken voor het milieueffectrapport vrijgeven. Mede op basis van deze onderzoeken zouden GS eind 2019/begin 2020 een voorkeur uitspreken voor een van de varianten. Een fout bij de invoer van het gebruikte verkeersmodel leidt tot vertraging van het MER. De rest van de planning schuift hiermee ook maximaal een half jaar door.

Terug naar nieuwsoverzicht