Informatiebijeenkomst Beter Bereikbaar Wageningen: 26 januari 2022

11-1-2022

Op woensdag 26 januari 2022 organiseren we een openbare  informatiebijeenkomst over Beter Bereikbaar Wageningen. Deze online bijeenkomst start om 19.30 uur en is om 21.30 uur afgelopen. Wilt u hierbij aanwezig zijn? Meld u dan aan via het aanmeldformulier verderop in dit bericht.

Voorontwerp inpassingsplan, onderzoeksresultaten en wegontwerp

Samen met gemeente Wageningen willen we de bereikbaarheid van Wageningen verbeteren door de Mansholtlaan te verbreden. En door alle kruisingen vanaf de Kielekampsteeg tot en met de Rooseveltweg aan te passen, inclusief een onderdoorgang voor gemotoriseerd verkeer op de Nijenoord Allee ter hoogte van de Churchillweg. Het verbeterde wegontwerp, het voorontwerp inpassingsplan (provinciale variant van een gemeentelijk bestemmingsplan) en de onderzoeksresultaten over onder andere verkeer, geluid, landschap en ecologie zijn bekend. Op 21 december 2021 maakten Gedeputeerde Staten deze stukken openbaar. Deze formele processtap is bedoeld om advies te vragen aan andere overheden, Veiligheidsregio Gelderland-Midden waterschap Vallei en Veluwe en nutspartijen. Ook horen we de gemeenteraad van Wageningen. Zodra het ontwerp inpassingsplan afgerond is (voor de zomer van 2022) kan iedereen zijn of haar mening (zienswijze) geven.

Bijeenkomst

We begrijpen dat omwonenden ook nu al vragen hebben over de nieuwe onderzoeken en het wegontwerp. Daarom organiseren we op 26 januari 2022 deze informatiebijeenkomst om belangstellenden mee te nemen in de plannen en het proces om Wageningen beter bereikbaar te maken. U bent van harte welkom!

  • Informatieavond: woensdag 26 januari 2022
  • Tijd: van 19.30 tot 21.30 uur
  • Plek: digitaal, via Microsoft Teams

Aanmelden

Vooraf aanmelden is nodig. Dat kan via het aanmeldformulier, tot en met maandag 24 januari 2022. Na aanmelding ontvangt u van ons op 25 januari de link naar de Teams-omgeving. U kunt de bijeenkomst bijwonen via uw computer, telefoon of tablet. Een account is niet nodig.

Vooraf inlezen?

Het voorontwerp inpassingsplan vindt u op de pagina over Beter Bereikbaar Wageningen. Voor een aantal thema’s - proces, geluid, ecologie en landschap - maken we nog een korte presentatie met een samenvatting van de resultaten. Deze kunt u vanaf zaterdag 22 januari 2022 hieronder bekijken.

Terug naar nieuwsoverzicht