Impressie gesprekken met klankbordgroeppartijen

5-3-2020 getekende poppetjes op een weg met een boom

Voor de zomer van 2020 kiezen Gedeputeerde Staten (GS) de voorkeursvariant om Wageningen beter bereikbaar te maken. Na de zomervakantie bespreken zij hun keuze met Provinciale Staten. In het derde ontwerpatelier werken we met belangstellenden en geïnteresseerden het ontwerp van de voorkeursvariant verder uit. De ruimtelijke procedure start daarna, om de voorkeursvariant mogelijk te maken. Dit zijn belangrijke mijlpalen voor dit jaar. Juist omdat de omgeving zo betrokken is, is het van belang dat belanggroepen hun achterban zo goed mogelijk kunnen informeren. In januari en februari 2020 spraken we daarom individueel met alle klankbordgroeppartijen. In deze gesprekken zoomden we in op de processtappen en wat de klankbordgroeppartijen daarin kunnen beteken. Een impressie van de gesprekken geven we hieronder.

Prettige gesprekken

Peter Muller (projectmanager Beter Bereikbaar Wageningen) en Frederike van ’t Klooster (planjurist) van provincie Gelderland kijken tevreden terug op de gesprekken. “Van de vertegenwoordigers van de klankbordgroeppartijen kregen we terug dat ze deze individuele gesprekken konden waarderen. Wij vonden het zelf ook prettig om deze gesprekken te voeren. Door de grootte van de klankbordgroep (15 vertegenwoordigingen) vraagt het wel veel tijdsinspanning, maar we hadden nu echt de gelegenheid om het proces tot in detail door te nemen en vragen te beantwoorden. Hierbij was er ook bewust aandacht voor de rol van de klankbordgroeppartijen naar hun achterban. De klankbordgroeppartijen mogen immers zelf aan Gedeputeerde Staten een voorkeursvariant adviseren. Uit de gesprekken bleek dat sommige partijen zelf een bijeenkomst met hun achterban willen organiseren over welke voorkeursvariant zij Gedeputeerde Staten willen adviseren. Dat vraagt de nodige voorbereiding en daar geven we graag gehoor aan. Op aangeven van verschillende partijen hebben we het proces hierop aangepast”, aldus Peter Muller.

Gemaakte afspraken

In de gesprekken met de klankbordgroepparijen zijn wensen geuit over de periode dat advies gegeven kan worden en over een bijeenkomst met zowel aanwonenden als andere inwoners. Hieruit hebben we de volgende afspraken gemaakt:

  • De periode tussen vrijgave m.e.r. en het indienen van advies voor een voorkeursvariant, verlengen we van 6 naar 8 weken. De maatregel zorgt ervoor dat klankbordgroeppartijen meer tijd hebben om hun achterban te raadplegen.
  • We organiseren 1 algemene inloopavond om het milieueffect rapport toe te lichten. Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle inwoners, belanghebbenden en belangstellenden, inclusief de direct aanwonenden. Speciaal op deze avond zijn specialisten aanwezig om inhoudelijke vragen te beantwoorden.
  • De direct aanwonenden sturen we een persoonlijke uitnodiging voor de informatieavond. Andere belangstellenden nodigen we via verschillende media uit.

Terug naar nieuwsoverzicht