Hoe werkt een verkeersmodel?

4-7-2018 Rondweg Wageningen

Regelmatig krijgen we vragen van mensen die willen weten hoe een verkeersnetwerk in elkaar zit, hoe verkeerstellingen worden gebruikt om een model te maken of te actualiseren, hoe een toekomstjaar wordt bepaald. Een verkeersmodel brengt verkeersstromen in beeld en voorspelt de ontwikkeling ervan. En vormt input voor verkeerskundige onderzoeken.

Aanvullende tellingen

De afgelopen periode zijn tellingen uitgevoerd waaruit blijkt dat het verkeersmodel uit 2012 zich niet in lijn met de toenmalige prognoses heeft ontwikkeld. Daarom hebben we ter actualisatie van het huidige verkeersmodel op uitgebreide schaal aanvullende tellingen uitgevoerd. De output van het geactualiseerde model wordt gebruikt om de reeds bekende onderzoeksresultaten te toetsen.  

Specialistische software

Het verkeersmodel maakt gebruik van specialistische software, daarom vindt deze bijeenkomst plaats bij adviesbureau Royal HaskoningDHV. De Klankbordgroep en mensen die in hun zienswijze vragen hadden over de werking van het verkeersmodel zijn uitgenodigd.

Terug naar nieuwsoverzicht