Gedeputeerde Staten maken voorontwerp inpassingsplan openbaar

14-12-2021

Op 21 december 2021 maakten Gedeputeerde Staten het voorontwerp inpassingsplan van Beter Bereikbaar Gelderland openbaar. Daarbij horen ook het verbeterde wegontwerp en de uitkomsten van vele onderzoeken. Deze stap in het proces is bedoeld om advies te vragen aan andere overheden, de veiligheidsregio Midden Gelderland, het waterschap Vallei en Veluwe en nutspartijen. Vervolgens verwerken we dit in het ontwerp inpassingsplan. Dat is het moment dat ook de omgeving en andere belangstellenden kunnen reageren.

Voorontwerp inpassingsplan

In het voorontwerp inpassingsplan werkten we de verbreding van de Mansholtlaan en de aanpassingen van de kruisingen tussen de Kielekampsteeg tot en met de Rooseveltweg verder uit, inclusief de onderdoorgang op de Nijeenoord Allee. Ook namen we hierin de aansluitingen op van bestaande wegen, fiets- en voetpaden, de aansluiting op het bedrijventerrein Born Oost en de westelijke ontsluiting van de WUR. Verder zijn er gedetailleerde onderzoeken uitgevoerd voor onderwerpen als geluid, stikstof, ecologie, verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid. Daarmee is het Milieueffectrapport verder aangevuld. De resultaten van de onderzoeken verwerkten we in het voorontwerp inpassingsplan. Op deze speciale pagina vindt u het voorontwerp inpassingsplan, de onderzoeken en het verbeterde wegontwerp.

Advies

We vragen advies over het voorontwerp inpassingsplan aan de gemeenten Wageningen en  Ede, het Waterschap Vallei en Veluwe, de Veiligheidsregio Gelderland Midden en enkele leidingbeheerders. Ook horen we de gemeenteraad van Wageningen. Voor de zomer van 2022 verwachten we dat het ontwerp inpassingsplan klaar is. Op dat moment kan iedereen zijn of haar mening (zienswijze) geven op het ontwerp inpassingsplan en op een aantal ontwerp vergunningen.

Bijeenkomst belangstellenden

Op 25 januari 2022 organiseren we een bijeenkomst voor de belangenpartijen. Op 26 januari 2022 organiseren we voor alle belangstellenden en belanghebbenden een openbare bijeenkomst om het verbeterde wegontwerp, de onderzoeksresultaten en het voorontwerp inpassingsplan toe te lichten en vragen te beantwoorden. De definitieve aankondiging voor deze bijeenkomst plaatsen we in de plaatselijke krant, op onze website en die van de gemeente Wageningen. Gezien de beperkende maatregelen als gevolg van COVID-19 gaan we uit van online bijeenkomsten.

Filmpje verbeterde wegontwerp

We maakten alvast een filmpje om het wegontwerp voor de Mansholtlaan en de Nijenoord Allee te laten zien.

In bovenstaand filmpje ziet u welke aanpassingen we aan de weg gaan doen om Wageningen beter bereikbaar te maken en hoe verschillende weggebruikers daar vlot en veilig gebruik van maken. We laten uitgebreid zien hoe de onderdoorgang er bij de Nijenoord Allee/ Churchillweg uit komt te zien, omdat deze plek het meest verandert.

Terug naar nieuwsoverzicht