Beantwoording vragen over het MER

28-5-2020

Op 21 april 2020 gaf het college van Gedeputeerde Staten het Milieueffectrapport  (MER) van Beter Bereikbaar Wageningen vrij. Tot 6 mei kon iedereen verhelderende vragen stellen over het Milieueffectrapport. Deze mogelijkheid werd geboden, omdat de geplande inloopavond door de COVID-19-maatregelen niet door kon gaan. Er zijn ruim 550 vragen gesteld door in totaal 58 indieners.

Wilt u in vogelvlucht weten wat er aan het MER vooraf ging? Bekijk dan de video over Beter Bereikbaar Wageningen. Hierin nemen we u mee in de context van het project en de processtappen die nodig zijn om Wageningen beter bereikbaar te maken. Video Beter Bereikbaar Wageningen 

Soorten vragen over het MER

Naast verhelderende vragen over het MER, zijn er ook politiek-bestuurlijke vragen gesteld. Ook zijn er vragen gesteld over de kwaliteit van het MER en vragen die buiten het onderwerp van het project gaan. Hieronder leggen we uit hoe we daarmee om zijn gegaan:

  • Vragen over het MER: deze hebben wij gebundeld tot thema’s uit het MER, zoals lucht, gezondheid en geluid. Voor het thema verkeer is er gewerkt met subcategorieën. Wij hebben alle vragen zoveel mogelijk beantwoord. Onder aan dit bericht kunt u doorklikken naar de vragen en antwoorden per thema.
  • Vragen over de kwaliteit van het MER: Wij vroegen de Commissie voor de milieueffectrapportage of het MER een goede basis is om een keuze te maken. Daarom wachten wij dat advies af en gaan er vooralsnog vanuit dat alle voor het MER benodigde onderzoeken zijn uitgevoerd en de juiste informatie is verzameld. Daarom is een deel van deze vragen niet beantwoord. Bij de beantwoording van die vragen, hebben we duidelijk gemaakt of dat het geval is.
  • Een ander deel van de vragen gaat over onderwerpen die weliswaar te maken hebben met het project Beter Bereikbaar Wageningen, maar verder gaan dan verduidelijkende vragen over het MER. Sommige van deze vragen zijn politiek-bestuurlijk of gaan over bijvoorbeeld het nut en de noodzaak van het project en het plan van aanpak dat als basis is gebruikt om te komen tot het MER van Beter Bereikbaar Wageningen. Waar dat nog past binnen de rol van het projectteam hebben we daar een antwoord op gegeven. Als dit niet mogelijk was, hebben we dit ook aangegeven.
  • Ook zijn er in via het vragenformulier fouten in het MER en in de samenvatting van het Milieueffectrapport aangegeven. Zo is er bijvoorbeeld gesignaleerd dat tabel 6.2 een andere score op reservecapaciteit bevat dan in de toelichting onder de tabel. De score in de toelichting klopt. Ook is de uitleg over de bescherming van o.a. de Patrijs niet geheel juist beschreven. Dit heeft echter geen gevolgen voor de vergelijking tussen varianten of de conclusies van het MER. De geconstateerde punten in het MER passen we na de zomer aan in het MER, bij de keuze voor de voorkeursvariant. Dit gebeurt dan gelijk met eventuele aanpassingen naar aanleiding van het advies van de Commissie m.e.r.. De fouten in de samenvatting van het Milieueffectrapport herstellen wij zo snel mogelijk.

Vragen en antwoorden per thema

Hieronder geven we de vragen en antwoorden per thema weer.

Terug naar nieuwsoverzicht