Aankondiging: Vrijgeven milieu effectrapportage

5-3-2020 getekend vrouwtje langs de weg met boom

Welk effect hebben de 6 varianten van de Campusroute en het Alternatief Bestaande Route op onder andere: luchtkwaliteit, geluidsniveaus, gezondheid, natuur, landschap, verkeersdoorstroming? Wat kosten deze oplossingen? En in hoeverre maken deze oplossingen Wageningen beter bereikbaar? Een onafhankelijk adviesbureau deed hier onderzoek naar. Het onderzoek en de resultaten staan in het Milieueffectrapport. Gedeputeerde Staten geven dit rapport naar verwachting op dinsdag 7 april 2020 vrij. Daarna start het adviestraject waarin Gedeputeerde Staten de voorkeursvariant kiezen.

Advies voor een voorkeursvariant

Wij vragen de individuele partijen uit de klankbordgroep vanuit het belang dat zij vertegenwoordigen om advies: welke oplossing heeft de voorkeur en waarom? Belanghebbenden en belangstellenden kunnen via de vertegenwoordiging in de klankbordgroep hun advies meegeven. We vragen de Commissie m.e.r. om de kwaliteit van het Milieueffectrapport te toetsen. Ook vragen we gemeente Wageningen, gemeente Ede, de Veiligheidsregio (waaronder GGD) en Waterschap Vallei en Veluwe om advies.

Aankondiging: openbare informatiebijeenkomst 14 april 2020

We nodigen bewoners, belanghebbenden en andere geïnteresseerden uit voor een inloopbijeenkomst op dinsdag 14 april 2020. Tijdens die bijeenkomst geven we samen met de vakspecialisten van het adviesbureau een toelichting op het milieueffectrapport en is er ruimte om vragen te stellen. De officiële uitnodiging en invulling van die bijeenkomst volgt later.

Gedeputeerde Staten kiest voorkeursvariant

Op basis van alle adviezen, de uitkomsten uit het MER en de kosten kiezen Gedeputeerde Staten een voorkeursvariant. Zij maken deze vóór de zomer van 2020 bekend. Gezien de vakantieperiode, bespreken zij hun voorkeursvariant na deze zomer met Provinciale Staten. De voorkeursvariant is daarna definitief en werken we samen met de omgeving in het derde ontwerpatelier de voorkeursvariant uit. We starten eind dit jaar met de ruimtelijke procedure.

Routekaart Beter Bereikbaar Wageningen

Op de routekaart Beter Bereikbaar Wageningen ziet u welke weg we afleggen en welke stappen er nodig zijn om tot een oplossing te komen om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren.

De afbeelding is aanklikbaar. Het wegvak met een geel kader laat zien waar we nu ‘zijn’, namelijk het milieu effectrapport.

Terug naar nieuwsoverzicht