Nieuwsoverzicht

Gedeputeerde Staten ontvangen 21 adviezen over de voorkeursvariant

Verschillende organisaties en partijen gaven GS advies over de variant die hun voorkeur heeft om Wageningen beter bereikbaar te maken.

20-7-2020

Commissie m.e.r. geeft advies over het Milieueffectrapport

Op 24 juni 2020 ontvingen wij het advies van de Commissie m.e.r. voor de milieueffectrapportage.

30-6-2020

Beantwoording vragen over het MER

Tot 6 mei kon iedereen verhelderende vragen stellen over het Milieueffectrapport.

28-5-2020

Video Beter Bereikbaar Wageningen in een notendop

We maakten een video van Beter Bereikbaar Wageningen om de context van het project weer te geven en welk proces we daarbij doorlopen.

27-5-2020

Milieueffectrapport voor Beter Bereikbaar Wageningen klaar

Gedeputeerde Staten hebben het Milieueffectrapport (MER) op dinsdag 21 april 2020 vrijgegeven.

23-4-2020

Vrijgave MER licht vertraagd door Corona

De situatie met COVID-19 (coronavirus) heeft invloed op de afronding van het milieueffectrapport (MER) van Beter Bereikbaar Wageningen.

26-3-2020

Verkeersmodel Ede-Wageningen gecontroleerd

Met het verkeersmodel onderzoeken we de milieueffecten van de 6 varianten van de Campusroute en het Alternatief Bestaande Route.

9-3-2020

Routekaart Beter Bereikbaar Wageningen

We maakten een routekaart voor het project Beter Bereikbaar Wageningen.

18-2-2020

Resultaten korte termijn maatregelen doorstroming Wageningen in februari 2020 bekend

In februari 2020 is duidelijk welke korte termijn-maatregelen de doorstroming in Wageningen en naar de Campus Wageningen verbeteren.

10-1-2020

MER Beter Bereikbaar Wageningen vertraagd

Om Wageningen beter bereikbaar te maken, onderzoekt provincie Gelderland de mogelijkheden van de Campusroute en de Bestaande route.

27-9-2019