Nieuwsoverzicht

Aankondiging digitaal spreekuur

Vanaf woensdag 16 juni 2021 organiseren we wekelijks een digitaal spreekuur.

11-6-2021

ABR in beeld: Resultaten eerste meedenkronde

Aan deze meedenkronde deden 98 personen mee. De opbrengst is voor ons zeer bruikbaar.

12-4-2021

Afspraken tussen provincie, gemeente en universiteit

In oktober 2020 kozen Gedeputeerde Staten voor het ‘Alternatief Bestaande Route’ (ABR) om Wageningen beter bereikbaar te maken.

26-3-2021

Meedenken over het Alternatief Bestaande Route

Provincie Gelderland wil aanpassingen aan de Mansholtlaan en Nijenoord Allee aanbrengen.

4-3-2021

Inmeten openbare ruimte

Tussen maandag 22 februari en vrijdag 5 maart 2021 vinden er landmetingen plaats langs de Mansholtlaan en de Nijenoord Allee.

19-2-2021

Aankondiging meedenksessies

Op 8 oktober 2020 koos het college van Gedeputeerde Staten voor het Alternatief Bestaande Route (inclusief onderdoorgang).

18-12-2020

Gedeputeerde Staten kiezen voor Alternatief Bestaande Route

Het college van Gedeputeerde Staten kiest voor het Alternatief Bestaande Route (ABR) om Wageningen beter bereikbaar te maken.

6-10-2020

Commissie m.e.r. geeft advies over het Milieueffectrapport

Op 24 juni 2020 ontvingen wij het advies van de Commissie m.e.r. voor de milieueffectrapportage.

30-6-2020

Beantwoording vragen over het MER

Tot 6 mei kon iedereen verhelderende vragen stellen over het Milieueffectrapport.

28-5-2020

luchtfoto Wageningen met icoontjes

Video Beter Bereikbaar Wageningen in een notendop

We maakten een video van Beter Bereikbaar Wageningen om de context van het project weer te geven en welk proces we daarbij doorlopen.

27-5-2020