Milieueffectrapport voor Beter Bereikbaar Wageningen klaar

23-4-2020 Milieueffectrapport klaar

Gedeputeerde Staten hebben het Milieueffectrapport (MER) op dinsdag 21 april 2020 vrijgegeven. Dat is 2 weken later dan gepland. Deze vertraging komt door de maatregelen vanwege COVID-19. Ook kunnen fysieke inloopbijeenkomsten voorlopig niet plaatsvinden. We hebben een alternatief proces uitgewerkt, zodat de klankbordgroep en andere belangstellenden tekst en uitleg krijgen over het MER en vragen ter verduidelijking kunnen stellen.

Milieueffectrapport

Welk effect hebben de 6 varianten van de Campusroute en het Alternatief Bestaande Route op onder andere: luchtkwaliteit, geluidsniveaus, gezondheid, natuur, landschap, verkeersdoorstroming? Wat kosten deze oplossingen? En in hoeverre maken deze oplossingen Wageningen beter bereikbaar? Het onderzoek en de resultaten staan in het Milieueffectrapport, inclusief bijlagen en zijn te vinden op onze site. Ook vindt u daar dan een samenvatting van het MER.

Vragen over het MER? Stel ze aan ons

Tot en met 5 mei 2020 was het mogelijk om technisch inhoudelijke vragen over het MER digitaal aan ons te stellen.

Uiterlijk donderdag 28 mei 2020 staan de antwoorden op onze website. Omdat vaak meerdere mensen ongeveer dezelfde vragen stellen, bundelen we de vragen en geven daarop antwoord. Daarom ziet u niet letterlijk uw vraag terug. We houden daarbij uiteraard rekening met de AVG-richtlijnen (privacy-regelgeving).

Advies voor een voorkeursvariant

Tot en met uiterlijk 17 juli 2020 kunnen organisaties en partijen het college van Gedeputeerde Staten adviseren over hun voorkeursvariant. Wij vragen daarvoor advies aan:

  • De individuele partijen uit de klankbordgroep. Andere belanghebbenden en belangstellenden kunnen via de vertegenwoordiging in de klankbordgroep hun advies meegeven.
  • Commissie m.e.r.: deze onafhankelijke commissie toetst de kwaliteit en de volledigheid van het Milieueffectrapport. Hierdoor zorgen we ervoor dat we voldoende betrouwbare basis hebben voor zorgvuldige besluitvorming.
  • Gemeente Wageningen, gemeente Ede, de veiligheidsregio (waaronder GGD) en Waterschap Vallei en Veluwe.

Begin juni 2020 organiseren wij een onlinebijeenkomst voor de leden van de klankbordgroep, om de hoofdlijnen van het MER en de voortgang van het proces te bespreken. Daarna hebben de klankbordgroeppartijen de tijd om in gesprek te gaan met hun achterban.

Gedeputeerde Staten kiezen voorkeursvariant

Op basis van alle adviezen, de uitkomsten uit het MER en de kosten kiezen Gedeputeerde Staten een voorkeursvariant. Rekening houdend met de zomervakantie maken zij kort daarna hun keuze bekend. Daarna bespreken zij hun voorkeursvariant met Provinciale Staten. De gekozen voorkeursvariant werken we dan samen met de omgeving in het 3e ontwerpatelier uit. We starten eind 2020 met de ruimtelijke procedure/inpassingsplan.

Routekaart Beter Bereikbaar Wageningen

Op de routekaart Beter Bereikbaar Wageningen ziet u welke weg we afleggen en welke stappen er nodig zijn om tot een oplossing te komen om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren. De afbeelding is aanklikbaar. Het wegvak met een geel kader laat zien waar we nu ‘zijn’, namelijk het milieueffectrapport.

Terug naar nieuwsoverzicht