Meedenken

Meedenken over de verdere ontwikkeling van het Alternatief Bestaande Route (ABR) kan op verschillende momenten via de digitale kaart ‘ABR in beeld’. Hierin passen we de Mansholtlaan en de Nijenoord Allee aan, en breiden deze uit. Ook maken we een onderdoorgang voor autoverkeer op de Nijenoord Allee. Denkt u met ons mee?

Meerdere rondes

Op de kaart stellen we vragen, koppelen resultaten terug en plaatsen we nieuwe informatie. Zo wordt steeds concreter hoe het ABR eruit komt te zien. U kunt in meerdere rondes meedenken over verschillende thema’s zoals het wegontwerp, natuur en de landschappelijke inpassing van de weg.
We maken via deze website, sociale media en onze nieuwsbrief bekend wanneer er een meedenkronde is.

Participatiemogelijkheden gemeente

Ook gemeente Wageningen start een proces op waarin bewoners en belanghebbenden kunnen meedenken. Daarbij gaat het niet om de inpassing van de ABR zelf maar de effecten ervan op de omliggende wijken. Dit proces start naar verwachting in de maand april.

Meedenkronde 1: 100 belangstellenden

Meedenkronde 1 is afgelopen. In totaal hebben 100 belangstellenden meegedaan. Tijdens deze ronde konden mensen hun voorkeur geven over de ligging van het fietspad langs de Mansholtlaan. Ook zijn er aandachtspunten gegeven over het ontwerp van de onderdoorgang ter hoogte van de kruising Nijenoord Allee Churchillweg/Bornsesteeg. De reacties plaatsen we anoniem op de kaart.

Over de digitale kaart:

  • Voor een correcte weergave opent u de kaart in Google Chrome, Edge of een andere moderne browser. Niet in Internet Explorer.
  • De kaart is het beste leesbaar op een computer of Ipad.
  • Op de kaart toe lichten we toe wat er op de Mansholtlaan en Nijenoord Allee wel en niet gaat veranderen.
  • Reacties uit de meedenkrondes plaatsen we anoniem op de kaart.
  • We berichten deelnemers over wat we met hun inbreng gaan doen, wanneer de kaart is bijgewerkt, en wanneer de volgende ronde begint.
  • De kaart “ABR in Beeld”.