De resultaten van de 2e meedenkronde zijn binnen

27-7-2021

Via de digitale kaart ‘ABR in beeld’ stelden we van 9 tot en met 23 juli 2021 3 meerkeuzevragen over:  

 • de uitstraling van de onderdoorgang;
 • de ligging van het fietspad langs de Nijenoord Allee;
 • het voetpad tussen de Tarthorst en de Nijenoord Allee.

Hieronder geven we per vraag de resultaten weer.  

Uitstraling van de onderdoorgang

We vroegen naar de uitstraling van de onderdoorgang. Daarvoor konden mensen kiezen uit 6 verschillende wandbekledingen van een onderdoorgang. Hiervoor gebruikten we foto’s van bestaande onderdoorgangen in Nederland. Hieronder staat aangegeven hoe vaak een bepaald materiaalsoort voor de onderdoorgang gekozen is:

 • bakstenen: 13x
 • print van natuur/ landschap: 17x
 • hout: 3x
 • stenen: 0x
 • mozaïek: 6x
 • leisteen: 5x

Ligging van het fietspad langs de Nijenoord Allee

We vroegen ook naar een  voorkeur voor  de ligging van het fietspad langs de Nijenoord Allee, ter hoogte van de Blauwe Bergen. Er kon uit 3 varianten gekozen worden. Hieronder staan  de voorkeuren per variant. Het fietspad:

 • komt direct naast de Nijenoord Allee te liggen: 30x
 • ligt op de wal van de Blauwe Bergen: 10x
 • gaat door de Blauwe Bergen heen: 8x

Voetpad tussen de Tarthorst en de Nijenoord Allee

De bushalte bij de kruising Nijenoord Allee met de Rooseveltweg is in de nieuwe situatie ook bereikbaar vanuit de Tarthorst.  Komt er een tweerichtingenfietspad aan de noordkant op dit gedeelte van de Nijenoord Allee, dan ontstaat er ruimte om een voetpad aan te leggen tussen de Tarthorst en de Nijenoordallee. Dit kan op verschillende manieren vormgegeven worden. We vroegen welke variant het meest aanspreekt. Hieronder staan de voorkeuren per variant: 

 • Voetpad met halfverharding (bijvoorbeeld met boomschors, grind of schelpen): 19x
 • Voetpad met tegels: 12x
 • Geen van beide. Het pad ontstaat vanzelf in de bloemrijke grasberm als daar behoefte aan is: 9x

Hoe verloopt het nu verder?

Wij wegen de reacties mee in de in de keuzes die we maken in de volgende versie van het wegontwerp. Hierbij hanteren we (sociale) veiligheid als randvoorwaarde. Maar landschappelijke beleving, ecologie en het onderhoud wegen ook mee in de uiteindelijke keuzes. Na de zomervakantie (rond medio september 2021) verwachten we het verbeterde wegontwerp te kunnen delen. 

Terug naar nieuwsoverzicht