Commissie m.e.r. geeft advies over het Milieueffectrapport

30-6-2020

Op 24 juni 2020 ontvingen wij het advies van de Commissie m.e.r. voor de milieueffectrapportage. Zij concludeert het volgende: “In het MER zijn uitvoerige en goede onderzoeken gedaan. De doelstellingen zijn goed beschreven en meetbaar gemaakt aan de hand van kwantitatieve criteria. De alternatieven en varianten zijn in principe goed met elkaar te vergelijken door een breed beoordelingskader”.

Naast deze positieve conclusie ziet zij 4 punten waarop het MER verbeterd moet worden, voordat de provincie een keuze maakt voor een voorkeursvariant.

Deze zijn:

  1. Een onderbouwing waarom andere opties zijn afgevallen of waarom geen maatregelen denkbaar zijn om toch aan de doelstellingen te voldoen.
  2. De beschrijving van de leefomgevingskwaliteit van de onderzochte opties per deelgebied.
  3. Op hoofdlijnen nader inzicht geven in de effecten op beschermde natuur.
  4. 3D-visualisaties van vier wegsegmenten in de varianten van de Campusroute.

Wij gaan daarmee aan de slag en zorgen ervoor dat het Milieueffectrapport daarop wordt aangevuld. Het volledige advies vindt u op de website van de Commissie m.e.r. commissiemer.nl

Terug naar nieuwsoverzicht