Planning

Overstekende fietsers
  • Plan van aanpak korte termijn maatregelen: najaar 2019
  • Milieueffectrapportage gereed: eerste kwartaal 2020
  • Bijeenkomsten toelichting resultaten milieueffectrapportage: eerste kwartaal 2020
  • Keuze voor een voorkeursvariant: medio 2020
  • Derde Ontwerpatelier over het verzachten of voorkomen van milieueffecten van de voorkeursvariant: medio 2020
  • Ontwerp Inpassingsplan: eind 2020
  • Vastgesteld inpassingsplan: medio 2021
  • Schop in de grond: 2022-2024 (afhankelijk van de voorkeursvariant)
  • Openstelling weg: 2023-2025 (afhankelijk van de voorkeursvariant)

Deze planning is onder voorbehoud.