Planning

Deze routekaart laat zien welke weg we afleggen en welke stappen er nodig zijn om tot een oplossing te komen om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren. De afbeelding is aanklikbaar. Het wegvak met een geel kader laat zien met welke stap we bezig zijn. U kunt ook de verhaallijn van de routekaart lezen.

Planning

  • Milieueffectrapportage gereed: april 2020
  • Bijeenkomsten toelichting resultaten milieueffectrapportage: april 2020
  • Keuze voor een voorkeursvariant: zomer 2020
  • Derde Ontwerpatelier over het verzachten of voorkomen van milieueffecten van de voorkeursvariant: kort na de zomer 2020
  • Start procedure ruimtelijk besluit: eind 2020
  • Vastgesteld ruimtelijk besluit: medio 2021
  • Schop in de grond: 2022-2024 (afhankelijk van de voorkeursvariant)
  • Openstelling weg: 2023-2025 (afhankelijk van de voorkeursvariant)

Deze planning is onder voorbehoud.