Planning

Infographic

Deze routekaart laat zien welke weg we afleggen en welke stappen er nodig zijn om tot een oplossing te komen om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren. De afbeelding is aanklikbaar. Het wegvak met een geel kader laat zien met welke stap we bezig zijn. U kunt ook de verhaallijn van de routekaart lezen.

Planning

  • meedenksessies Alternatief Bestaande Route; begin 2021
  • start procedure ruimtelijk besluit: begin 2021;
  • vastgesteld ruimtelijk besluit: eind 2021;
  • schop in de grond: 2022-2024 (afhankelijk van de voorkeursvariant);
  • openstelling weg: 2023-2025 (afhankelijk van de voorkeursvariant).

Deze planning is onder voorbehoud.