Planning

Overstekende fietsers
  • Milieueffectrapportage: oktober 2019
  • Bijeenkomsten toelichting uitkomsten resultaten milieueffectrapportage: november 2019
  • Voorkeursvariant: eind 2019/ begin 2020
  • Derde Ontwerpatelier: begin 2020 (Dit atelier gaat over het verzachten of voorkomen van milieueffecten van de voorkeursvariant)
  • Vastgesteld inpassingsplan: eind 2020
  • Schop in de grond: 2022
  • Openstelling weg: 2023

Deze planning is onder voorbehoud.