Planning

Deze routekaart laat zien welke weg we afleggen en welke stappen er nodig zijn om tot een oplossing te komen om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren. De afbeelding is aanklikbaar. Het wegvak met een geel kader laat zien met welke stap we bezig zijn. U kunt ook de verhaallijn van de routekaart lezen.

Planning

 • milieueffectrapportage gereed: 21 april 2020;
 • online vragen stellen over het MER: 21 april t/m 5 mei 2020;
 • gebundelde beantwoording van vragen over het MER op onze website: 28 mei 2020;
 • onlinebijeenkomst voor de leden klankbordgroep: juni 2020;
 • advies voorkeursvariant van organisaties aan Gedeputeerde Staten: uiterlijk 17 juli 2020;
 • keuze voor een voorkeursvariant: na de zomer 2020;
 • derde Ontwerpatelier over het verzachten of voorkomen van milieueffecten; van de voorkeursvariant: najaar 2020;
 • start procedure ruimtelijk besluit: begin 2021;
 • vastgesteld ruimtelijk besluit: eind 2021;
 • schop in de grond: 2022-2024 (afhankelijk van de voorkeursvariant);
 • openstelling weg: 2023-2025 (afhankelijk van de voorkeursvariant).

Deze planning is onder voorbehoud.