Inpassingsplan

Autoverkeer op rotonde

De provincie werkt aan een inpassingsplan.Dit doen we in overleg met de gemeente Wageningen en diverse omgevingspartijen. Een inpassingsplan is een bestemmingsplan dat is opgesteld door de provincie en wordt gemaakt voor projecten die van provinciaal belang zijn. Het inpassingsplan moet de gewenste maatregelen voor een betere bereikbaarheid mogelijk maken.

Mede op basis van de milieueffectrapportage (MER) wordt het inpassingsplan opgesteld. We houden de volgende werkwijze aan: