Afspraken tussen provincie, gemeente en universiteit

26-3-2021

In oktober 2020 kozen Gedeputeerde Staten voor het ‘Alternatief Bestaande Route’ (ABR) om Wageningen beter bereikbaar te maken. Deze route bestaat uit het aanpassen en uitbreiden van de Mansholtlaan en Nijenoord Allee, inclusief een onderdoorgang voor autoverkeer op de Nijenoord Allee. De afspraken tussen provincie Gelderland, gemeente Wageningen en Wageningen University and Research (WUR) liggen vast in een samenwerkingsovereenkomst.

Uitwerken ABR

Provincie Gelderland werkt de ABR met gemeente Wageningen en WUR verder uit. In de samenwerkingsovereenkomst staan afspraken over onder andere de rolverdeling, uitvoering en financiering. Zo financiert en bereidt de provincie als initiatiefnemer de werkzaamheden voor. Dit geldt zowel voor het provinciale deel van het ABR als het gemeentelijk deel. De gemeente stelt de grond kosteloos beschikbaar. Zij overlegt met belanghebbenden over aanvullende gewenste maatregelen, die wettelijk niet verplicht zijn.
Als de gemeente aanvullende wensen wil realiseren, is zij zelf verantwoordelijk voor de planuitwerking, voorbereiding en financiering. Natuurlijk proberen we werk zoveel mogelijk te combineren. Zo verlagen we de kosten en overlast.
Ook de WUR stelt kosteloos gronden beschikbaar om de Mansholtlaan te verbreden. De WUR realiseert een nieuwe Westelijke ontsluiting en nieuwe ontsluitingsweg van de Born Oost. Bij deze laatste weg houdt zij voldoende ruimte vrij om de verbrede Mansholtlaan goed in te kunnen passen.

Terug naar nieuwsoverzicht