Aankondiging meedenksessies

18-12-2020

Op 8 oktober 2020 koos het college van Gedeputeerde Staten voor het Alternatief Bestaande Route (inclusief onderdoorgang) om Wageningen beter bereikbaar te maken. Hoe dit er precies uit komt te zien, werken we waar mogelijk verder uit met omwonenden en belangstellenden. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Aanvankelijk wilden we hiervoor eind 2020 in Wageningen het 3e ontwerpatelier organiseren. Het vraagt echter meer voorbereidingstijd dan verwacht om online meedenksessies vorm te geven. De nieuwe digitale mogelijkheden die we hierbij gaan inzetten zijn ook voor ons nieuw.

Op dit moment werken we de thema’s uit waarover kan worden meegedacht en meegepraat. Het Alternatief Bestaande Route gaat over de aanpassing/uitbreiding van de Mansholtlaan en de Nijenoord Allee. Dat betekent dat er al veel vastligt. Desalniettemin zijn er nog steeds mooie thema’s om in mee te denken. Wij verwachten medio januari 2021 de uitnodiging voor de digitale meedenksessies te versturen en kort daarna van start te kunnen gaan.

Terug naar nieuwsoverzicht